توضيحات پروژه

  • تقويت مصالح با دانه های متوسط وافزایش مقاومت بيشتر(سيمان).
  • زيرسازی موزائيک و کف اطاق ها و همچنين زيرسازی ديوارهای آشپزخانه – دستشوئی – حمام و….
  • مقاوم سازی ديوار های استخر، سونا و جلوگيری از ترکيدگی مصالح پس از خشک شدن.
  • ساخت و فرم دادن به ديوارهای پيش ساخته و يا نقاطی که استحکام به دليل فرمهای مخصوصی، الزامی است.
  • استفاده در سقف کاذب و ديوارهای تیغه و سطوح عمودی در سقف های کاذب.
  • فرم دهی و استحکام در مکانهايی که محدوديت استفاده از مصالح وجود دارد .
  • موارد استفاده با سیمان و بتن در مکان هایی که استحکام و تقویت بیشتر مورد نیاز است .
  • جهت استفاده در پياده روها و زیرسازی معابر با تردد بالا و توزيع وزن و فشار و لرزش تمام سطوح.
  • تقويت زيرساخت در ديوارها و تيغه ها و کنترل مصرف مواد پوشش دهنده.
  • تقویت زیر ساخت بتون در مکانهای که سطح متحمل تردد و وزن بسیار بالا می باشد، به طور مثال(ایستگاه سوخت گیری )