زبان


تيپ 60 گرمی

/تيپ 60 گرمی

نوار تيپ ۶۰ گرمی

جهت مسلح نمودن محل درزها استفاده می شود، در اندازه های ۵سانت و ۱۰سانت به صورت فایبر گلاس چسبدار و فایبر گلاس ساده مورد استفاده قرار می گیرد .

This function has been disabled for Armita.