زبان


نبشی PVC با مش فایبرگلاس

/نبشی PVC با مش فایبرگلاس

نبشی با مش فایبرگلاس

تنظیم دقیق و یکنواخت زوایا در هنگام اجرا
استحکام و مقاومت در برابر ضربه در کنج ها
سهولت اجرای نهایی و دقیق
قابل استفاده در حاشیه پنجره برای محافظت از نازک کاری

This function has been disabled for Armita.