توضيحات پروژه

الیاف حصیری با بسیاری از سیستم های رزینی نظیر پلی استر اشباع شده ، وینیل استر ، رزین های فنولیک و اپوکسی سازگاری دارد.
الیاف حصیری محصولی است دارای کارایی بالا و به طور وسیعی در فرآیند انبار سازی دستی و عملیاتی رباتی برای تولید قایق ها ، ناوهای کشتی ، قسمتهای مختلف خودرو و هواپیما ، تجهیزات مبلمان و امکانات ورزشی به کار می روند.