توضيحات پروژه

 

  •   روی تيرآهن در فصل مشترک با مواد پر کننده ديگر.
  • برای طراحی و زيرسازی کاشی های به ابعاد کوچک.
  • برای پر کردن گچ (ترکها) و درزهای تخته گچی، قالب گيری گچی و تسطيح سطح.
  • برای حاشيه درها و پنجره ها (چهارچوب) و مکان هايی که دارای تبادل حرارتی زياد هستند . (شومينه- فن کوئل –رادياتور شوفاژ – دور لوله بخاری و …)