توضيحات پروژه

  • مورد استفاده با انواع چسبها برای استحکام و افزایش مقاومت سنگ و یا با رزینهای اپوکسی و پلی استر.
  • استفاده به عنوان شالوده برای طراحی ها با سنگ – شیشه ( آنتیک )
  • استفاده با کاشی های سرامیک ابعاد کوچکتر و نصب آن به صورت ورقهای آماده