توضيحات پروژه

  • تقويت مصالح با دانه های درشت تر و مقاومت بيشتر سيمان
  • زيرسازی موزائيک و کف اتاق ها و همچنين زيرسازی ديوارهای آشپزخانه – دستشوئی – حمام و….
  • مقاوم سازی ديوار های استخر، سونا و جلوگيری از ترکيدگی مصالح پس از خشک شدن
  • ساخت و فرم دادن به ديوارهای پيش ساخته و يا نقاطی که استحکام به دليل فرمهای مخصوصی الزامی است.
  • استفاده در سقف کاذب و ديوارهای تیغه و سطوح عمودی در سقف های کاذب
  • فرم دهی و استحکام در مکانهايی که محدوديت استفاده از مصالح وجود دارد
  • موارد استفاده با سیمان و بتن در مکان هایی که استحکام و تقویت بیشتر مورد نیاز است
  • جهت استفاده در پياده روها و زیرسازی معابر با تردد بالا ، توزيع وزن و فشار و لرزش تمام سطوح
  • تقويت زيرساخت در ديوارها و تيغه ها و کنترل مصرف مواد پوشش دهنده
  • استفاده به عنوان واسطه بين لايه زيرساخت و سنگ های نما با حذف اسکوپ و يا در حالت ترکيبی با اسکوپ