Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

زبان


Logo Design

/Logo Design

توری ۴۵ گرمی

 

  روی تيرآهن در فصل مشترک با مواد پر کننده ديگر.
برای طراحی و زيرسازی کاشی های به ابعاد کوچک.
برای پر کردن گچ (ترکها) و درزهای تخته گچی، قالب گيری گچی و تسطيح سطح.

برای حاشيه درها و پنجره ها (چهارچوب) و مکان هايی که دارای تبادل حرارتی زياد هستند . (شومينه- فن کوئل –رادياتور شوفاژ – دور […]

توری ۱۲۵ گرمی

 

تقويت مصالح با دانه های درشت تر و مقاومت بيشتر(سيمان).
زيرسازی موزائيک و کف اطاق ها و همچنين زيرسازی ديوارهای آشپزخانه – دستشوئی – حمام و…. .
مقاوم سازی ديوار های استخر، سونا و جلوگيری از ترکيدگی مصالح پس از خشک شدن.
ساخت و فرم دادن به ديوارهای پيش ساخته و يا نقاطی که استحکام به دليل فرمهای […]